Na czym polega gra miejska?

Obecnie gry miejskie cieszą cię coraz większym powodzeniem, stanowiąc ciekawe wydarzenia wykorzystujące przestrzeń miejską. W ich trakcie uczestnicy wykonują różne zadania, dzięki którym mogą nie tylko rozwijać swoje umiejętności, lecz także przyjemnie spędzać czas. Jest to forma rozwijającej zabawy, po którą sięgają zarówno muzea oraz instytucje kultury, jak i firmy prywatne.

Co robi się podczas gry miejskiej?

Kluczową rolę w grze miejskiej odgrywa przestrzeń danego miasta. To odróżnia klasyczną grę miejską od podobnych form, takich jak chociażby gra terenowa (organizowana poza miastem, najczęściej na niezamieszkałym terenie). Na wyznaczonym obszarze miejskim uczestnicy gry wykonują różne zadania, przechodzą przez kolejne etapy by ostatecznie – zgodnie z wolą autorów gry – ukończyć ją sukcesem lub zrezygnować z powodu niepowodzenia. Oczywiście dochodzi do tego element rywalizacji – grę miejską wygrywa ten uczestnik (lub zespół uczestników), który jako pierwszy poprawnie wykona powierzone zadania. Ogółem występuje słynna zasada, że „kto pierwszy ten lepszy”, niemniej jednak aby wygrać należy dobrze realizować poszczególne etapy. Popełnienie błędu raczej przekreśla szansę na zwycięstwo. Choć – z drugiej strony – występują także spokojniejsze gry miejskie, które może bez większych problemów ukończyć każdy uczestnik. 

Wzory dla gry miejskiej

Ogółem gra miejska czerpie z wielu wzorów. Zaliczają się do nich inne aktywności uliczne, takie jak flash moby, podchody i happeningi. Lecz nie tylko – zwłaszcza w ostatnich latach gry miejskie korzystają z rozwiązań występujących w grach komputerowych. W zależności od tematu i formy, konkretna gra miejska może być przeniesieniem rozwiązań wirtualnych do rzeczywistości materialnej. Dzięki nim uczestnicy mogą wziąć udział w grze RPG, strategicznej, detektywistycznej lub przygodowej nie za pośrednictwem komputera i konsoli, lecz poprzez bezpośredni udział. Jest to niewątpliwie budujące, ale także przyjemne zajęcie.

Organizatorzy gier miejskich

Jak już zaznaczone we wstępie, gry miejskie cieszą się popularnością w różnych kręgach. Są organizowane przez instytucje kulturalne, takie jak muzea czy domy kultury. Prowadzą je placówki edukacyjne i akademickie – szkoły i uczelnie wyższe. Z formy tej coraz chętniej korzystają firmy prywatne oraz przedsiębiorstwa. Gry miejskie mogą służyć do rozwijania kompetencji, pobudzania ducha zdrowej rywalizacji oraz integrować uczestników. Szczególnie, że mogą być prowadzone w formie niezależnej lub komercyjnej, otwartej lub zamkniętej, fabularnej lub nie fabularnej… Ogółem każda instytucja lub firma może zorganizować dokładnie taką grę miejską, jakiej potrzebuje. I to właśnie ta uniwersalność ma duży wpływy na jej wciąż rosnącą popularność.

Więcej na: Gra Miejska Warszawa